- Katolícka CHARITA a starostlivosť o chudobných

- Katolícka Charita vo svete   https://www.caritas.org/worldmap/north_america/u.s.a._crs.html

- Katolícka Charita na Slovensku  https://www.charita.sk/

- Inštitút Krista Veľkňaza na Slovensku  https://www.ikv.sk/

- Komunita Cenacolo na Slovensku https://www.cenacolo.sk/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

                                           v Medjugorie    https://www.comunitacenacolo.it/