- EKUMENICKÉ stretnutia

- modlitbové stretnutia v Taizé (a vo svete)    https://www.taize.fr/sk