Kontroverzné vyhlasenie Mons.Athanasiusa Schneidera: "Tvár kňaza by nemala byť počas obetnej bohoslužby otočená k ľuďom."

16.02.2016 11:25

https://wdtprs.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/15_02_02_Candlemas_02.jpg

USA. Minulú nedeľu hovoril pomocný biskup Athanasius Schneider vo Washingtone o liturgickej reforme. Požaduje postaviť Svätostánok do stredu kostola. Tvár kňaza by nemala byť počas obetnej bohoslužby otočená k ľuďom. Veriaci by mali kľačať pri sv. prijímaní. Ticho počas omšového kánonu je nevyhnutné, ako i vzkriesenie latinského sakrálneho jazyka. Liturgické úrady by mali byť vykonávané len mužmi v liturgických róbach.

https://gloria.tv/media/QbJv4f3zzPo