Kto je Boh – náš Stvoriteľ (Ježiš Kristus)

25.10.2011 21:41

Boh je, ktorý je ... a niet iného Boha, lebo Boh je len jeden ( v 3 Osobách).

 

Boh Otec-Syn-Duch Svätý

1.Otec – je Otcom, pretože všetko stvoril ako otec plodí svoje potomstvo.

2.Syn – je Synom, pretože je obrazom Otca ako sa syn podobá na otca   

3.Duch Svätý – je Duchom Svätým, lebo dáva život, ako matka, ktorá privádza život na svet.

 

Boh (Telo a Krv Kristova - Eucharistia)

Boh je vždy prítomný v tajomstve svojej podstaty a v každom čase sa dáva spoznávať, podľa okolností v danom čase. Keď nadišiel čas jeho príchodu v Osobe Ježiša Krista na zem (na zač. nášho letopočtu), skôr ako odišiel z tohto sveta, ostal prítomný vo svojom tajomstve (v podstate) Tela a Krvi ( v Eucharistii)

 

„Vezmite a jedzte: toto je moje Telo ... Pite z neho všetci: toto je moja Krv... (Mt 26,26-28)

 

Každý kňaz s právoplatným svätením má moc premieňať chlieb a víno na Telo a Krv Kristovu (počas svätej liturgii-omše), aby tajomným spôsobom bol Boh prítomný medzi nami a živil nás (nášho ducha-dušu-telo)

Tak ako kedysi bol prítomný v arche zmluvy, ešte oveľa zreteľnejším spôsobom je prítomný v najsvätejšej Sviatosti Oltárnej (Eucharistia). A tak ako kedysi sýtil svoj ľud „mannou“ (na púšti), ktorá nebola z tohto sveta, ešte oveľa viac je prítomný v Eucharistii, ktorý dáva nie pominuteľný život, ale večný (nebeské kráľovstvo)

 

Eucharistia – je tam, kde je Cirkev

„Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: "Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku." Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku." A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú.“ (1 Kor 11,23-30)

KKC 1343 „Kresťania sa schádzali „na lámanie chleba“(1166, 2177) (Sk 20,7) najmä „v prvý deň týždňa“, čiže v nedeľu, v deň Ježišovho zmŕtvychvstania. Od tých čias sa až po naše dni pokračuje v slávení Eucharistie, takže dnes ho nachádzame v Cirkvi všade s tou istou základnou štruktúrou. Zostáva stredobodom života Cirkvi.“ (Katechizmus Katolíckej Cirkvi)

 

Boh je živý a naďalej sa zjavuje na rôznych miestach sveta

Boh je mimoriadne prítomný na rôznych miestach sveta, keď sa zjavuje a prihovára k svojím ľuďom, aby ich viedol po životnej ceste do večného života (do Neba). Zjavuje sa a prihovára, aby sme poznali Jeho i plán, ktorý má s nami od večnosti.  

Napr.

Osoba Boha Otca – sr.Eugénia E.Ravasiova

Osoba Ježiša Krista v Krakowe – sv.sr.Faustína Kowalska, Paray-le-Monial - sv.Margitea Alacoque,

Diskusná téma: Kto je Boh – náš Stvoriteľ (Ježiš Kristus)

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok