Rodina-sexualita

19.11.2011 23:16

Nová stránka s diskusiou o otázkach rodiny, partnerských vzťahov, sexuality a o povolaní k slobode (celibát), či do manželstva.

Témy o predmanželskom vzťahu partnerov, o živote v rodine ako aj o povolaní do zasväteného života.

Otázky a odpovede týkajúcich sa povolených a nedovolených prostriedkov v oblasti sexuality (antikoncepcia, interrupcia, ...)

https://rodina-sexualita.webnode.sk/