- Personálny ordinariát Našej Panej z Walsinghamu (bývalí Anglikáni)

KBS / informácia o pridružení "Bývalých Anglikánov"   https://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110115009

Benedikt XVI. / apoštolská konštitúcia / Anglicanorum coetibus  https://www.kbs.sk/?cid=1260949604

Dodatky Kongregácie pre nauku viery https://www.kbs.sk/?cid=1260949844