Erb mesta Košice

Erb mesta Košice

- Anjel strážny-ochránca mesta Košice