Erb mesta Košice

Erb mesta Košice
Anjel strážny-ochránca mesta Košice