* SOCIALIZÁCIA v Cirkvi

pp.bl.Ján Pavol II. “Laborem excercem” /14.

”Z tohto hladiska, teda so zretelom na ludskú prácu a všeobecnú dostupnost k dobrám urceným človeku,

nemá sa pri zachovaní vhodných podmienok vylúčit ani SOCIALIZÁCIA určitých výrobných prostriedkov.”

* * *

Sociálna náuka pápežov  

Encyklika pápeža Benedikta XVI. / "Deus caritas est"   https://www.kbs.sk/?cid=1141306743

* pp.bl.Ján Pavol II. /  "LABOREM EXERCENS"  https://www.kbs.sk/?cid=1117276176

                                         "SOLLICITUDO REI SOCIALIS"   https://www.kbs.sk/?cid=1117276830

                                        "CENTESIMUS ANNUS"   https://www.kbs.sk/?cid=1117280649

* pp.Pavol VI. /   "POPULORUM PROGRESSIO"   https://www.kbs.sk/?cid=1117103084

* pp.Ján XIII.   /   "MATER ET MAGISTRA"   https://www.kbs.sk/?cid=1117035308

* pp.Pio XI.   /   "QUADRAGESIMO ANNO"  https://www.kbs.sk/?cid=1117032841

* pp.Lev XIII.   /   "RERUM NOVARUM"   https://www.kbs.sk/?cid=1117030953