- viac ...

Cirkvi "sui iuris", ktoré tvoria Katolícku cirkev

(zoradené podľa tradícií a v abecednom poradí)

1. Tradícia alexandrijská
Cirkev etiópska
Cirkev koptská
2. Tradícia antiochijská
Cirkev maronitská
Cirkev sýrska
Cirkev sýrsko-malankarská
3. Tradícia arménska
Cirkev arménska
4. Tradícia chaldejská
Cirkev chaldejská
Cirkev sýrsko-malabarská
5. Tradícia konštantínopolská (Gréckokatolícke cirkvi)