- viac ...   https://dobro-a-zlo.webnode.sk/

- Liturgia Hodín (Breviár)

- KKP (Kódex kanonického práva)

- KKC (Katechizmus katolíckej Cirkvi)

- Starý katechizmus (Ľudový - Tridentský)

- Dokumenty Koncilov

- Rímsky Misál

- "Modrá Kniha - Kňazom, najmilším synom Panny Márie" (MKH - Mariánske kňazské hnutie) 

- Tajomné mesto Božie - vízie ct.Márie z Agredy

- o pravej úcte k Panne Márie (sv.Ludovít Grignion z Montfortu)

- "Boží štát" (sv.Augustín)

- zjavenia a posolstvá ...