- aktivity iných Cirkví

- modlitbové stretnutia v Taizé (a vo svete)    http://www.taize.fr/sk