- Vatikánsky ROZHLAS http://www.oecumene.radiovaticana.org/slo/index.asp

- Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska   http://www.tkkbs.sk/

-Tlačová kancelária konferencie biskupov Česka   http://www.cirkev.cz/

- Mariánske kňazské hnutie (Česká republika)   http://www.mkh.cz/index.php

- Mariánske kňazské hnutie (Slovenská republika)   http://www.mkh.sk/

- Spišská kapitula   http://duda.kapitula.sk/