*Kresťanské SEKTY

- Sekty sú oddelené spoločenstvá z rôznych náboženstiev - medzi nimi aj z kresťanského náboženstva - ako aj cirkví a preto ich delíme na náboženské a kresťanské (cirkevné) sekty.

- Kresťanské (cirkevné) sekty sú oddelené od svojej pôvodnej cirkvi (...z ktorej vychádzajú) a to oficiálne (exkomunikáciou typu: "Ferendae sentenie") alebo neoficiálne (exkomunikáciou typu: "Latae sententie"), ale hlavne svojim mylným vierovyznaním (herézou), ktoré vedie k automatickému oddeleniu sa od Cirkvi (to platí hlavne u Katolíckej Cirkvi). https://sk.wikipedia.org/wiki/Exkomunik%C3%A1cia