ADVENT a PREDVIANOČNÉ TRHY

13.12.2011 13:48

 

        V tomto adventnom období sa máme pripraviť na sviatok narodenia Pána Ježiša Krista a to “stíšením, odopretím si televízie a sladkostí, aby sme lepšie očakávali narodenia Pána Ježiša” aj v našich srdciach. Takto nás pripravujú naši nebeskí Rodičia (Boh Otec a Matka – Panna Mária), ked sa zjavujú a prihovárajú ...

“Drahé deti!
     Deti, keďže dnešným dňom sa začína nové cirkevné obdobie - ADVENT,

tak mi dovoľte, aby som vám mohla povedať toto:

Deti, cez toto obdobie, ktorým čakáte na každoročné opakovanie Ježišovho narodenia, buďte pokornejšie a jednoduchšie.

Nech vám v tomto pomôže sám Ježiš Kristus - Boží Syn,

ktorý sa narodil v Betleheme na slame.
     Deti, chcem, aby ste si v tento čas odopreli televíziu a sladkosti,

a s radosťou sa viac venovali duchovným veciam.”

 

01.12.1996 - prostredníctvom Lucie / Dechtice

 

***

 

"Moje deti!
     Mojim dnešným materinským želaním je, aby ste sa modlili modlitbou dôvery.

Nech vašu modlitbu nesprevádza strach, ale vedomie, že Boh má v rukách vašu budúcnosť.

Prichádza advent, čas stíšenia sa a očakávania príchodu lásky na tento svet.

Mojou túžbou je, deti moje, aby ste spolu so mnou odpovedali Bohu „staň sa“ zakaždým, keď máte strach o svoju budúcnosť.

V Jeho rukách ste v bezpečí.

Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca."

 

(15.11.2010 - prostredníctvom Martina / Panna Mária v Dechticiach pri Trnave)

 

***

 

"Moje deti!
     Veľmi vás milujem a veľmi túžim po tom, aby vaše srdcia boli plné očakávania na narodenie môjho Syna,

ktorý k vám prichádza ako malé dieťa v mojom náručí.

Želám si, aby sa narodil vo vašich srdciach, aby ich zapálil svojou láskou.

Želám si, aby Emanuel - Boh lásky - prebýval medzi vami.

Žehnám vás svojím materinským požehnaním a

ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca."

 

(15.12.2009 - prostredníctvom Martina / Dechtice - SR)

 

Predvianočné trhy ako príprava na Vianoce?

            Každý rok sa predvianočné trhy uskutočňujú najmä v centre mesta, aby sa ľudia oboznámili s vianočnými predstaveniami, ale často-krát sa to mieša s nezriadenými zábavami.

Opilstvo, hýrenie, nečistota, chlípnosť, obžerstvo ... takže predvianočné trhy strácajú svoju identitu – poslanie, ktoré by malo spĺňať. V čase, keď by ľudia sa mali zrieknuť sladkostí a mäsitého pokrmu (najmä v piatok), tak na trhu je vidieť ako sa ľudia sýtia klobásami, párkami, a to ešte z bravčového mäsa.

Ak si niekto myslí, že dostane tzv.“dišpenz“ od kňazov - pre tieto dni, tak by sa mal poriadne zamyslieť nad sebou ako aj nad posolstvom tohto obdobia - ADVENTU.

Pôst o chlebe a vode v pondelok, stredu a piatok by mal byť práve v týchto dní pomocou pri lepšej príprave na Vianoce a keď to niekto nedokáže, alebo nemôže z dostatočných dôvodov, nemal by na verejnosti dávať pohoršenie – svojim správaním.

Stíšiť svoje srdce počas týchto dní – predovšetkým znamená zamerať človeka k modlitbe, ale aj k vonkajšiemu správaniu a to tak, že sa na verejnosti zrieka zábavy, nadmerného hluku – hudby, ako aj neslušných tancov (diskotéky, svadby) a zbytočného stravovania (najmä toho, ktorého sa má zrieknuť)

V závere tohto adventného času, využime ešte čas a dajme na vedomie svojim blížnym, ako sa pripraviť na Vianoce. Pozvite ich k spoločnej modlitbe – do kostola na svätú omšu (najmä vo večerných hodinách o 18:00 hod.), modlite sa aj doma, najmä čítaním Svätého Písma a vďakyvzdania ako aj sv.ruženec alebo krížovú cestu (najmä v hodinu Božieho milosrdenstva).

Tento čas je Božím milosrdenstvom pre nás, aby sme sa viac stíšili a oslobodili sa od neviazaných zábav, nech Ježiš Kristus nájde v našich srdciach čisté a útulné miesto pre Seba a svoju Svätú Rodinu.