ČO alebo KTO je CIRKEV ???

21.10.2011 12:43

 

Ak sa niekto pýta: „... čo je Cirkev“, tak vo všeobecnosti má na mysli „viditeľnú Cirkev“, ktorú môže vnímať ľudskými zmyslami a pochopiť, aký má význam.

Ale, keď vieme, že Cirkev je aj „neviditeľným-tajomným Telom Kristovým a my (pokrstení) sme jeho údmi“, lebo o tom hovorí sv.Pavol (1 Kor 6, 15) a aj sám Ježiš Kristus (na rôznych miestach sveta) - potom sa správne pýtame: „Kto je Cirkev?“

 

A tak poznáme Cirkev ako „neviditeľnú a viditeľnú“ alebo ináč povedané “Božsko-ľudskú ustanovizeň“.

 

„Božská“ – to je „svet neviditeľný“ (duchovný), ktorý je prítomní v Nebi (Cirkev oslávená), ale aj v očistci (Cirkev trpiaca). Lenže nie len preto sa nazýva: „Božská ustanovizeň“, ale hlavne preto, lebo je ustanovená samotným Bohom (Ježišom Kristom), ktorý ako Boh je predovšetkým Duch a ako taký, ustanovil (vyvolil) spoločenstvo povolaných k životu s Bohom, ešte pred stvorením „sveta viditeľného“ .

 

„Ľudská“ – to je „svet viditeľný“ (pozemský), ktorý je prítomný na zemi (Cirkev putujúca).

Lenže znova to najhlavnejšie, prečo sa tak nazýva: „Ľudská ustanovizeň“, je preto, lebo ju ustanovil Boh - Ježiš Kristus - Syn Boží, ale už v ľudskom Tele ako Syn človeka, ktorý povolal apoštolov k vytvoreniu spoločenstva veriacich a pokrstených v Boha Otca-Syna-Ducha Svätého. A keďže aj ich „povolal k tomu, aby krstili“ a starali sa o pokrstených ako „On miloval nás“, zároveň táto „pozemská Cirkev trvá a pekelné brány ju nepremôžu“.   

Diskusná téma: ČO alebo KTO je CIRKEV ???

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok