Kontroverzné vyjadrenie Imricha Gazdu k Odluke Cirkvi

04.04.2016 23:36

Prečo katolícka cirkev sama nenastoľuje tému odluky od štátu? Vyhovuje jej súčasný, fakticky komunistický model?

Nebude to presné prirovnanie, ale asi ide o to, že lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Je tu istý zabehaný model, ktorý cirkvám vyhovuje, pričom je cítiť na strane cirkvi strach z toho, aké dôsledky by mal iný finančný model, ktorý by s najväčšou pravdepodobnosťou nebol pre cirkvi tak výhodný, ako je ten súčasný. Na druhej strane sa domnievam, že k finančnej odluke od štátu by malo dôjsť čím skôr, lebo je to taká odkladaná záležitosť, ktorá skôr či neskôr cirkev dobehne. Cirkvi by to aj uvoľnilo ruky, pretože teraz môžu cirkevní predstavitelia ťažko kritizovať trendy v spoločnosti, ekonomike a politike, keď je cirkev odkázaná na príspevky od štátu. Je to také schizofrenické, jednou rukou hroziť a druhou prosiť. Cirkvi by teda prospela odluka a aj to, aby samotná cirkev túto vec komunikovala smerom dovnútra. Bez ohľadu na to, aký nový model bude prijatý, cirkev bude do veľkej miery odkázaná na príspevky ľudí, ktorí sa k nej hlásia. Bolo by dobré, aby cirkev svojich ľudí na toto pripravila.

 

www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Imrich-Gazda-pre-PL-sk-Cirkev-nemoze-schizofrenicky-jednou-rukou-hrozit-a-druhou-prosit-Odluka-by-jej-prospela-Lepsi-ale-vrabec-v-hrsti-ako-holub-na-streche-255464