Nová politická strana: "Magnificat"

20.11.2011 15:33

https://www.magnificat.sk/2011/11/17-november-a-magnificat-slovakia/

Ak chcete, aby Boh požehnal túto “stranu” do parlamentu, modlite sa za ich spoluprácu s pápežom,

aby mali požehnanie aj od “Zástupcu Ježiša krista na zemi”- pápeža.