TV LUX - Seriál "Fara" (cirkevné slobodomurárstvo)

20.11.2011 11:36

https://www.tvlux.sk/news/view/televizny-serial-fara

"Do Cirkvi prenikla aj nejednotnosť a rozkol, boj a antagonizmus.

Sily bezbožníctva a slobodomurárstva, ktoré sa votreli do jej vnútra, dokázali narušiť jej vnútornú jednotu a zakaliť lesk jej svätosti.

Toto sú časy, ktoré som predpovedala, keď kardináli sa postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom, kňazi proti kňazom a stádo Kristovo budú trhať pažraví vlci, ktorí sa vkradli v podobe nevinných a mierumilovných baránkov. Medzi nimi sú i takí, ktorí zaujímajú aj veľmi zodpovedné postavenie a prostredníctvom nich sa satanovi podarilo preniknúť až do samého vrcholu Cirkvi a tam pôsobiť."

*** 

Napokon vás žiadam, aby ste sa vzďaľovali od všetkého, čo môže poškvrniť čistotu vášho srdca a cudnosť vášho života.

Nezúčastňujte sa na svetských predstavení.

Nemárnite čas pri televízii, ktorá je najsilnejším nástrojom v rukách môjho protivníka, ktorým šíri všade temnoty hriechu a nečistoty.

Televízia je bôžik, o ktorom sa hovorí v Apokalypse, vytvorený na to, aby sa mu klaňali všetky národy zeme a ktorému Diabol dáva tvar a pohyb,

aby sa v jeho rukách stal strašným prostriedkom zvodov a zvrhlosti.“

(17.2.1988)

-------

Seriál „Fara“ je len zámienkou ako predísť pozeraniu nemorálnych filmov, ale sám nadobúda takýto smer, pretože sa nezakladá na skutočnom príbehu a nemá cirkevnú cenzúru, ktorá by zaručila morálny a vieroučný obsah.

            Skôr, či neskôr sa to zvrhne na nedôstojné správanie, aké si ani herci nepredstavovali. Takto sa vytvorí falošný obraz  o Cirkvi Kristovej a zatieni jej čistotu a krásu umenia.