Novinky

sv.Mikuláš sa zjavil v Lutine

06.12.2016 10:02
Ľutina – okres Sabinov, leží na južnom svahu Čergovského pohoria v doline potoka Ľutinka. Vznik obce sa spomína od roku 1330. Gréckokatolícky chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky postavený v rokoch 1896-1900. Rok 1851 bol začiatkom nových dejín Ľutiny i celej gréckokatolíckej eparchie. Boli to...

Výzva k odvolaniu dokumentu "... o zverení a zasvätení sa Panne Márii"

13.09.2016 13:40
  Vážený biskup a predseda teologickej komisie Mons.Marián Chovanec Boh si Vás vyvolil do tejto služby, aby ste predsedali teologickej komisii KBS, ale zároveň, aby ste vydávali svedectvo pravej katolíckej viery, ktorá je v súlade s oficiálnym učením Cirkvi. Dokument, ktorý ste...

Ranná homília pápeža Františka: Pamäť, proroctvo a nádej

31.05.2016 12:46
Svätý Otec s veriacimi na svätej omši v kaplnke Domu sv. Marty - OSS_ROM 30/05/2016 13:35 POSUŇ ĎALEJ:     Vatikán 30. mája – Pamäť, proroctvo, nádej: týmito slovami možno vystihnúť rannú homíliu pápeža Františka...

To, čo je v záverečnom dokumente uvedené je rozhodne v plnom súlade so zásadnou náukou Cirkvi.

29.10.2015 00:19
Washington, 26.10.2015 (kath.net/KNA/red) 018 438 – Závery synody biskupov o znovu zosobášených rozvedených si podľa austrálskeho kardinála Georga Pella niektorí nevykladajú správne. «Text bol rozhodne závažným spôsobom zle pochopený,» povedal kardinál Pell pre americkú katolícku tlačovú službu CNS...

Angličan, ktorý prežil tri vlastné popravy

09.09.2015 12:39
Príbeh o trojnásobnej poprave Johna Henryho Leea známeho pod prezývkou John Babbacombe, ktorý sa odohral v roku 1885, vošiel do histórie. Z mladíka, ktorý „oklamal" šibenicu, sa razom stala svetová celebrita. Trikrát totiž prežil svoju vlastnú popravu a o jeho mystickom príbehu bolo natočených...

Čo povedal v skutočnosti pápež František o "ustavičnom omielaní tém homosexuality, potratov a antikoncepcie"?

03.12.2013 19:21
  V titulkoch médií na konci septembra a začiatkom októbra zarezonovali (ešte v doznievaní košického Pochodu za život) slová pápeža Františka, ktorý "dôrazne apeloval na katolícku cirkev, aby sa nezaoberala iba otázkami umelého prerušenia tehotenstva, homosexuálnych manželstiev a...

Organizátori Verím Pane zakrývajú, o čom je potrat

31.07.2013 17:22
Organizátori tohto katolíckeho festivalu pod vedením riaditeľa TV Lux o.Ján Buc nelegálne odniesli výstavu CBR a narušili riadne ohlásené verejné zhromaždenie.               A to si Juraj Drobný pamätá, že keď pred 6 rokmi...
Záznamy: 1 - 7 zo 63
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

https://opusdeitoday.org/wp-content/uploads/2014/05/Vatican-website-new-look.jpg

Blog

Kontroverzné vyjadrenie Imricha Gazdu k Odluke Cirkvi

04.04.2016 23:36
Prečo katolícka cirkev sama nenastoľuje tému odluky od štátu? Vyhovuje jej súčasný, fakticky komunistický model? Nebude to presné prirovnanie, ale asi ide o to, že lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Je tu istý zabehaný model, ktorý cirkvám vyhovuje, pričom je cítiť na strane cirkvi...

Kontroverzné vyhlasenie Mons.Athanasiusa Schneidera: "Tvár kňaza by nemala byť počas obetnej bohoslužby otočená k ľuďom."

16.02.2016 11:25
USA. Minulú nedeľu hovoril pomocný biskup Athanasius Schneider vo Washingtone o liturgickej reforme. Požaduje postaviť Svätostánok do stredu kostola. Tvár kňaza by nemala byť počas obetnej bohoslužby otočená k ľuďom. Veriaci by mali kľačať pri sv. prijímaní. Ticho počas omšového kánonu je...

Aktuálna výzva Slovenskému národu: Pomodlite sa na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska vo svojich rodinách modlitbu zasvätenia Ruska a celého sveta, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sv. Jána Pavla II. z 25. marca 1984

04.09.2014 20:30
  “Osvecuj zvláštnym spôsobom Slovenský národ, ktorého zasvätenie a odovzdanie sa tebe očakávaš od nás”. Modlitba zasvätenia Ruska a celého sveta, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sv. Jána Pavla II. z 25. marca 1984 „Matka všetkých ľudí a národov, ty poznáš všetky ich utrpenia a ich...
Záznamy: 1 - 3 zo 14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"Najpevnejším základom nášho ospravedlnenia a počiatkom všetkej svätosti u ľudí je viera v tie pravdy, ktoré Boh zjavil vo svojej svätej Cirkvi.

Pán, ako najzručnejší Staviteľ, postavil svoju Cirkev na skale, aby búrky a prívaly, ktoré na ňu prídu počas jej pozemského trvania, zistili, že je absolútne nepohnuteľná          (Lk 6,48).

Takto múdro zaistená pevnými základmi,svojimi článkami viery, Cirkev Evanjelia je nepremožiteľne založená ako jedine pravá,

Rímsko-katolícka Cirkev.

Jedine v nej nájdeme jednotu viery, nádeje a lásky ; jedine táto Cirkev nie je rožtiepená rôznosťou mienok a nezrovnalostí, aká panuje v synagóge satana. Sekty a kacírstva sú plné tmy a bludov a vedú boj nielen medzi sebou a proti správnym dôvodom, ale každý bojuje aj sám so sebou, lebo v tej istej dobe, alebo v rôznych dobách pridržiava sa nezrovnavajúcich a blúdnych náuk. Proti všetkým takým bude naša viera vždy víťaziť a brány pekelné ju nepremôžu (Mt 16,18), ani v najmenšom bode, napriek tomu, že podľa proroctva Pána života ju ustavične mlátia a presievajú ako obilie, ako sa to stalo Jeho nástupcovi,svätému Petrovi."

 ---------------------------------------------------------------

Vízie a proroctvá viz. ct.sr.Márie z Agredy (Španielsko)

diktované P.Ježišom Kristom a Pannou Máriou

- z knihy : "Tajomné (Mystické) mesto Božie" 

 /  III.zv./ I. kn. / 9.kap. / č.96 )           

Imprimatur : cirkev.schválenie pápež: Innocent XI.

„...chcem vás poprosiť, aby

Rusko bolo zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu ,

 a aby bolo zavedené zmierujúce sväté prijímanie

na prvú sobotu v mesiaci.

Ak budú moje prosby splnené, Rusko sa obráti a nastane mier.

 Ak nie, Rusko svoje omyly vo svete rozšíri,

tieto vyvolajú nové vojny a prenasledovania Cirkvi,

 mnohé národy budú zničené,

dobrí budú mučení a svätý otec (pápež) bude mnoho trpieť.

 Napokon však moje Nepoškvrnené Srdce bude triumfovať,

svätý otec mi zasvätí Rusko,

ktoré sa obráti

a svetu darujem obdobie mieru a pokoja.“

 

(Panna Mária viz.Lucia vo Fatime 13.7.1917)

 

Modlitba zasvätenia Ruska a celého sveta,

NepoškvrnenémuSrdcu Panny Márie

 

Matka všetkých ľudí a národov, ty poznáš všetky ich utrpenia a ich nadeje, ty materinsky preciťuješ všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré trápia svet. Prijmi naše volanie, ktorým sa v Duchu Svatom obraciame priamo na tvoje Srdce, a objím láskou Matky a Služobnice Pána všetkých, čo toto objatie najviac očakávajú, a spolu s nimi tých, ktorých zverenie sa aj ty zvlášť očakávaš. Prijmi pod svoju materinskú ochranu celu ľudskú rodinu, ktorú s láskou zverujeme tebe, Matka. Nech sa pre všetkých priblíži čas mieru, slobody, čas pravdy, spravodlivosti a nadeje.

 

 

„A tak, Matka ľudí a národov, ty, ktorá poznáš všetky ich bolesti a nadeje, ty, ktorá matersky cítiš všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré sužujú súčasný svet, prijmi náš hlas, ktorým sa pohnutí Duchom Svätým obraciame priamo na tvoje Srdce: objím s láskou Matky a Služobnice Pána tento náš ľudsky svet, ktorý ti zverujeme a zasväcujeme, plní nepokoja nad pozemským a večným osudom ľudí a národov. Osobitne ti zverujeme a zasväcujeme tých ľudí a tie národy, ktoré toto zverenie

a toto zasvätenie zvlášť potrebujú.

 

,Pod tvoju ochranu sa utiekame, Svata Božia Rodička!` Neodmietni prosby nás, čo sme v skúškach!“

 

 „Hľa stojíme pred tebou, Matka Krista, pred tvojim Nepoškvrneným Srdcom, a túžime sa spolu s celou Cirkvou zjednotiť v zasvätení, ktoré z lásky k nám učinil tvoj Syn voči svoju Otcovi. ,Pre nich sa ja sám posväcujem`, povedal, ,aby boli aj oni posvätení v pravde` (Jn 17, 19). Chceme sa v tomto zasvätení sveta a ľudí zjednotiť s našim Vykupiteľom – v zasvätení, ktoré v jeho božskom Srdci ma moc dosiahnuť odpustenie a priniesť nápravu.

Sila tohto zasvätenia trvá po všetky veky a objíma všetkých ľudí a národy, prekonáva každé zlo, ktoré je duch temnôt schopný prebudiť v ľudskom srdci a v ľudských dejinách a ktoré v našich časoch skutočne prebudil.

Ach, ako hlboko cítime potrebu zasvätenia ľudstva a sveta: pre náš súčasný  svet, v jednote so samým Kristom! Na Kristovom vykupiteľskom diele ma mať svet účasť prostredníctvom Cirkvi.

 

Vyjadruje to aj tento Rok vykúpenia: mimoriadne jubileum Cirkvi.

Buď požehnaná v tomto Svatom roku nad všetky stvorenia ty, Služobnica Pánova, ktorá si na svete najplnším spôsobom poslúchla Božie volanie!

Buď pozdravená ty, ktorá si plne zjednotená na vykupiteľskom zasvätení tvojho Syna! Matka Cirkvi! Osvecuj Boží ľud na cestách viery, nadeje a lásky! Osvecuj zvláštnym spôsobom národy, ktorých zasvätenie a odovzdanie sa tebe očakávaš od nás. Pomôž nám žiť v pravde zasvätenia celej ľudskej rodiny a súčasného sveta Kristovi.

Zverujeme ti aj samotne zasvätenie sveta, vkladajúc ho do tvojho materinského Srdca.

Ó, Nepoškvrnene Srdce! Pomôž nám víťaziť nad hrozbami zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňuje v srdciach ľudí, vo svojich nesmiernych dôsledkoch hrozí súčasnému životu, azda sa, že uzatvára východisko do budúcnosti!

 

Od hladu a vojny, osloboď nás!

Od nukleárnej vojny, od nevypočitateľného sebazničenia, od každého druhu vojny, osloboď nás!

Od hriechov proti ľudskému životu od jeho počiatku, osloboď nás!

Od nenávisti a od ponižovania dôstojnosti Božích deti, osloboď nás!

Od každého druhu nespravodlivosti v spoločenskom, národnom a medzinárodnom

živote, osloboď nás!

Od ľahkosti, s ktorou prekračujeme Božie prikázania, osloboď nás!

Od snáh zatieniť v srdciach ľudí samotnú Božiu pravdu, osloboď nás!

Od straty svedomia, citlivého na dobro a zlo, osloboď nás!

Od hriechov proti Duchu Svätému, osloboď nás!

 

Prijmi, Matka Kristova, toto volanie plne utrpenia všetkých ľudí! Plne utrpenia celých spoločnosti! Pomôž nám v sile Ducha Svätého víťaziť nad každým hriechom: nad hriechom človeka, nad hriechom sveta, nad hriechom v každom jeho prejave.

Nech sa ešte raz v dejinách sveta prejaví nekonečna spasiteľná moc vykúpenia: moc milosrdnej Lásky. Nech ona zastaví zlo! Premení svedomia! Nech sa v tvojom Nepoškvrnenom Srdci zjaví pre všetkých svetlo Nadeje!

********

Sestra Lucia osobne potvrdila, že tento akt slávnostného a všeobecného zasvätenia zodpovedá

tomu, čo chcela Panna Maria (Sim, esta feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de

Marco de 1984“: „Áno, bolo uskutočnene tak, ako si ho priala Matka Božia 25. marca 1984“: list z 8. novembra 1989). Avšak nijaká ďalšia diskusia ani iné žiadosti nemajú opodstatnenie. https://www.maria.sk/stiahnut/fat.pdf

Otázky - odpovede

Dátum: 17.05.2019

Vložil: terwixonse

Titulok: Lahko pomagam pri razvoju foruma

I am from Slovenia. I can help with build this forum. Thanks for approved.

Jaz sem Slovenka. Lahko pomagam pri razvoju foruma.

Dátum: 05.02.2019

Vložil: taomiwersta

Titulok: It is possible. I can do it

I am toamiwersta and i would to help you. Anyone?

Dátum: 25.12.2018

Vložil: ltonSEP

Titulok: Hi everyone. I need to help

I am ltonser. I need help. What can i do it?

Dátum: 06.12.2018

Vložil: binsweift

Titulok: Great website Thanks

Hej jestem z Polski. Dzieki za przyjecie. Moge pomoc w czyms?

Dátum: 01.12.2018

Vložil: Thefex

Titulok: uwielbiam was very

hmm jak mozna takie cos zrobic?

Dátum: 30.11.2018

Vložil: Thefex

Titulok: uwielbiam was

hello. i am from poland. i uwielbiam was!

Dátum: 01.06.2018

Vložil: AlbertRow

Titulok: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate related is the central section of a male's reproductive system. It secretes fluids that assisted in the transportation and activation of sperm. The prostate gland is situated just in front of the rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it is almost always very uncomfortable and inconvenient for that patient as his urinary product is directly affected.

The common prostate health issues are prostate infection, enlarged prostate and cancer of the prostate.Prostate infection, often known as prostatitis, is regarded as the common prostate-related overuse injury in men younger than 55 years old. Infections with the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis could be the least common coming from all forms of prostate infection. It is brought on by bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by using antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to alleviate the swelling.

Chronic bacterial prostatitis can be a condition of the particular defect inside gland and the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be caused by trauma to the urinary tract or by infections received from the rest of the body. A patient may experience testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal of the prostate defect accompanied by the employment antibiotics and NSAIDs to help remedy the inflammation.

Non-bacterial prostatitis is the reason for approximately 90% of all prostatitis cases; however, researchers have not to create the causes of these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and heavy lifting might cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an effective weight loss program is important. These are some from the steps you can take to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for overall health and it will also keep your urinary track clean.

2. Some studies advise that several ejaculations each week will assist to prevent prostate cancer.

3. Eat beef moderately. It has been shown that consuming more than four meals of beef a week will raise the chance of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to be sure sufficient intake of nutrients required for prostate health.

The most critical measure to take to ensure a normal prostate would be to go for regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you should select prostate examination at least once 12 months.

Pridať nový príspevok

KTO je BOH - Ježiš Kristus ?!

Dátum: 25.10.2011

Vložil: Admin

Titulok: KTO je BOH - náš STVORITEĽ - JEŽIŠ KRISTUS ?!

Boh Otec-Syn-Duch Svätý
1.Otec – je Otcom, pretože všetko stvoril ako otec plodí svoje potomstvo.
2.Syn – je Synom, pretože je obrazom Otca ako sa syn podobá na otca
3.Duch Svätý – je Duchom Svätým, lebo dáva život, ako matka, ktorá privádza život na svet.

Boh (Telo a Krv Kristova - Eucharistia)
Boh je živý a zjavuje sa na rôznych miestach sveta
Viac na : https://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/news/kto-je-boh-nas-stvoritel-jezis-kristus-/

Záznamy: 1 - 1 zo 1

Pridať nový príspevok

Prečo je CIRKEV nevyhnutná pre SPÁSU človeka ?

Dátum: 22.10.2011

Vložil: Admin

Titulok: Prečo je Cirkev nevyhnutná pre spásu človeka ?!

... ak človek naozaj túži po svojej spáse, musí túžiť aj po láske k Bohu a k ľuďom, ktorí sú prítomní najmä v Cirkvi (oslávenej, trpiacej a putujúcej) Preto je Cirkev nevyhnutná pre spásu človeka.

Viac na : https://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/news/preco-je-cirkev-nevyhnutna-pre-spasu-cloveka-/

Pridať nový príspevok

Prečo je KRST podmienkou pre SPÁSU v KRISTOVEJ CIRKVI ?

Dátum: 13.11.2019

Vložil: если ты поручитель можно взять кредит

Titulok: вакансии менеджер по продажам двигателей

Hi Dear, are you actually visiting this web page daily, if so then you will absolutely take pleasant know-how.

Dátum: 22.10.2011

Vložil: Admin

Titulok: Prečo je KRST podmienkou pre SPÁSU v KRISTOVEJ CIRKVI ?

3 spôsoby krstu (túžbou, krvou, vodou) sú preto podmienkou pre spásu v Kristovej Cirkvi, pretože krst je nie len rozhodnutím pre spásu, ale aj odpoveďou na volanie Boha. Čiže Boh chce, aby sme sa rozhodli (dali pokrstiť) byť spasený (v spoločenstve s Bohom) a človek musí odpovedáť - svojim rozhodnutím, aby bolo dokonané na oboch stranách (Boha i človeka).

Viac na : https://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/news/preco-je-krst-podmienkou-pre-spasu-v-kristovej-cirkvi-/

Pridať nový príspevok

1. Spravodajstvo Magnificat

 https://www.magnificat.sk/

2. Vatikánsky Rozhlas

 https://www.oecumene.radiovaticana.org/slo/index.asp

3. TK KBS

 https://www.tkkbs.sk/

4. Správy z Medjugorie

 https://www.ourlady.eu/sk/

5. Správy z Dechtice

 https://www.avemaria.sk/dechtice/

6. Fórum života

 https://www.forumzivota.sk/

7. VATICAN

 https://www.vatican.va/phome_en.htm

LITURGIA Slova a Obety

1.Kam na sv.omšu ?!

 https://www.kamnaomsu.sk/pgs/index.php?pg=page

2. Liturgia Hodín (Breviár)

https://breviar.sk/cgi-bin/l.cgi?qt=pdnes.

3. Sväté Písmo (Biblia)

https://www.ssv.sk/BIBLIA/page.php?id=1.

4. Liturgické čítanie (na deň)

 https://lc.kbs.sk/?den=20120121

5. Liturgický kalendár

  https://lc.kbs.sk/?mesiac=now

6. Cirkevný kalendár

 https://www.veriaci.com/kalendar.php

7. (Ne)prikázané SVIATKY

 https://skalapeter.blogujeme.com/prikazane-a-neprikazane-sviatky/

 

Zjavenia Svätých (vízie-posolstvá-proroctvá)

1. Medjugorie

 https://www.medjugorje.ws/sk/messages/

2. Dechtice (pri Trnave)

 https://www.avemaria.sk/dechtice/

3. MKH - Don Stefano Gobbi

https://www.mkh.cz/kniha.php

Cirkevné dokumenty

1. Dokumenty pápežov

https://www.kbs.sk/?cid=1116856270

2. Dokumenty Koncilov

3. Dokumenty Vatikánskych Kongregácií

4. Dokumenty Konferencií biskupov

 5. Katechizmus

6. Kódex Kanonického Práva

7. Rímsky Misál 

 

 

 

 

Cirkevné-kresťanské spoločenstvá

1.  MKH - Mariánske kňazské hnutie (klerici a laici)

https://www.maria.sk/

2. KChO - Charizmatická Obnova v Duchu Svätom

 https://www.svmichael.sk/

3. HSŽ  - Hnutie Svetlo Život

 https://www.svetlozivot.ichtys.sk/

4. Komunita Ján Krstiteľ

 https://www.koinonia.sk/sk/

5. SDB - Saleziáni Dona Bosca

https://www.kalvarka.sk/oratko/index.php

6. ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

https://www.erko.sk/o-erku/nasi-patroni/

7. Košice

 https://anjelstrazny-mestokosice.meu.zoznam.sk/

Božie posolstvá-proroctvá

ct.Mária z Agredy

Mystické-Tajomné mesto Božie

https://tajomne-mesto-bozie.meu.zoznam.sk/

Falošný duch proti "viere a mravom"

1. Falošné zjavenia a duchovia - vízie a vizionári - proroctvá a proroci - poslovia a posolstvá

https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/falosni-proroci/

 

2. Filmy a videá proti viere a mravom

3. Mylné Web.stránky

4. Médiá - TV - rozhlas