Novinky

sv.Mikuláš sa zjavil v Lutine

06.12.2016 10:02
Ľutina – okres Sabinov, leží na južnom svahu Čergovského pohoria v doline potoka Ľutinka. Vznik obce sa spomína od roku 1330. Gréckokatolícky chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky postavený v rokoch 1896-1900. Rok 1851 bol začiatkom nových dejín Ľutiny i celej gréckokatolíckej eparchie. Boli to...

Výzva k odvolaniu dokumentu "... o zverení a zasvätení sa Panne Márii"

13.09.2016 13:40
  Vážený biskup a predseda teologickej komisie Mons.Marián Chovanec Boh si Vás vyvolil do tejto služby, aby ste predsedali teologickej komisii KBS, ale zároveň, aby ste vydávali svedectvo pravej katolíckej viery, ktorá je v súlade s oficiálnym učením Cirkvi. Dokument, ktorý ste...

Ranná homília pápeža Františka: Pamäť, proroctvo a nádej

31.05.2016 12:46
Svätý Otec s veriacimi na svätej omši v kaplnke Domu sv. Marty - OSS_ROM 30/05/2016 13:35 POSUŇ ĎALEJ:     Vatikán 30. mája – Pamäť, proroctvo, nádej: týmito slovami možno vystihnúť rannú homíliu pápeža Františka...

To, čo je v záverečnom dokumente uvedené je rozhodne v plnom súlade so zásadnou náukou Cirkvi.

29.10.2015 00:19
Washington, 26.10.2015 (kath.net/KNA/red) 018 438 – Závery synody biskupov o znovu zosobášených rozvedených si podľa austrálskeho kardinála Georga Pella niektorí nevykladajú správne. «Text bol rozhodne závažným spôsobom zle pochopený,» povedal kardinál Pell pre americkú katolícku tlačovú službu CNS...

Angličan, ktorý prežil tri vlastné popravy

09.09.2015 12:39
Príbeh o trojnásobnej poprave Johna Henryho Leea známeho pod prezývkou John Babbacombe, ktorý sa odohral v roku 1885, vošiel do histórie. Z mladíka, ktorý „oklamal" šibenicu, sa razom stala svetová celebrita. Trikrát totiž prežil svoju vlastnú popravu a o jeho mystickom príbehu bolo natočených...

Čo povedal v skutočnosti pápež František o "ustavičnom omielaní tém homosexuality, potratov a antikoncepcie"?

03.12.2013 19:21
  V titulkoch médií na konci septembra a začiatkom októbra zarezonovali (ešte v doznievaní košického Pochodu za život) slová pápeža Františka, ktorý "dôrazne apeloval na katolícku cirkev, aby sa nezaoberala iba otázkami umelého prerušenia tehotenstva, homosexuálnych manželstiev a...

Organizátori Verím Pane zakrývajú, o čom je potrat

31.07.2013 17:22
Organizátori tohto katolíckeho festivalu pod vedením riaditeľa TV Lux o.Ján Buc nelegálne odniesli výstavu CBR a narušili riadne ohlásené verejné zhromaždenie.               A to si Juraj Drobný pamätá, že keď pred 6 rokmi...
Záznamy: 1 - 7 zo 63
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

https://opusdeitoday.org/wp-content/uploads/2014/05/Vatican-website-new-look.jpg

Blog

28.3.2017 Dušan Kolenčík, hovorca Trnavskej arcidiecézy ku zjaveniam v Dechticiach

24.06.2022 16:35
www.abu.sk/archiv/spravy/stanovisko-k-udajnym-sukromnym-zjaveniam-v-dechticiach TRNAVA 28. marca 2017 - V poslednom období prišlo zo strany aktivistov podporujúcich údajné súkromné zjavenia v Dechticiach k opätovnému výraznému tlaku o ich uznanie nielen na vedenie Trnavskej arcidiecézy, ale i na...

Kontroverzné vyjadrenie Imricha Gazdu k Odluke Cirkvi

04.04.2016 23:36
Prečo katolícka cirkev sama nenastoľuje tému odluky od štátu? Vyhovuje jej súčasný, fakticky komunistický model? Nebude to presné prirovnanie, ale asi ide o to, že lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Je tu istý zabehaný model, ktorý cirkvám vyhovuje, pričom je cítiť na strane cirkvi...

Kontroverzné vyhlasenie Mons.Athanasiusa Schneidera: "Tvár kňaza by nemala byť počas obetnej bohoslužby otočená k ľuďom."

16.02.2016 11:25
USA. Minulú nedeľu hovoril pomocný biskup Athanasius Schneider vo Washingtone o liturgickej reforme. Požaduje postaviť Svätostánok do stredu kostola. Tvár kňaza by nemala byť počas obetnej bohoslužby otočená k ľuďom. Veriaci by mali kľačať pri sv. prijímaní. Ticho počas omšového kánonu je...
Záznamy: 1 - 3 zo 15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"Najpevnejším základom nášho ospravedlnenia a počiatkom všetkej svätosti u ľudí je viera v tie pravdy, ktoré Boh zjavil vo svojej svätej Cirkvi.

Pán, ako najzručnejší Staviteľ, postavil svoju Cirkev na skale, aby búrky a prívaly, ktoré na ňu prídu počas jej pozemského trvania, zistili, že je absolútne nepohnuteľná          (Lk 6,48).

Takto múdro zaistená pevnými základmi,svojimi článkami viery, Cirkev Evanjelia je nepremožiteľne založená ako jedine pravá,

Rímsko-katolícka Cirkev.

Jedine v nej nájdeme jednotu viery, nádeje a lásky ; jedine táto Cirkev nie je rožtiepená rôznosťou mienok a nezrovnalostí, aká panuje v synagóge satana. Sekty a kacírstva sú plné tmy a bludov a vedú boj nielen medzi sebou a proti správnym dôvodom, ale každý bojuje aj sám so sebou, lebo v tej istej dobe, alebo v rôznych dobách pridržiava sa nezrovnavajúcich a blúdnych náuk. Proti všetkým takým bude naša viera vždy víťaziť a brány pekelné ju nepremôžu (Mt 16,18), ani v najmenšom bode, napriek tomu, že podľa proroctva Pána života ju ustavične mlátia a presievajú ako obilie, ako sa to stalo Jeho nástupcovi,svätému Petrovi."

 ---------------------------------------------------------------

Vízie a proroctvá viz. ct.sr.Márie z Agredy (Španielsko)

diktované P.Ježišom Kristom a Pannou Máriou

- z knihy : "Tajomné (Mystické) mesto Božie" 

 /  III.zv./ I. kn. / 9.kap. / č.96 )           

Imprimatur : cirkev.schválenie pápež: Innocent XI.

„...chcem vás poprosiť, aby

Rusko bolo zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu ,

 a aby bolo zavedené zmierujúce sväté prijímanie

na prvú sobotu v mesiaci.

Ak budú moje prosby splnené, Rusko sa obráti a nastane mier.

 Ak nie, Rusko svoje omyly vo svete rozšíri,

tieto vyvolajú nové vojny a prenasledovania Cirkvi,

 mnohé národy budú zničené,

dobrí budú mučení a svätý otec (pápež) bude mnoho trpieť.

 Napokon však moje Nepoškvrnené Srdce bude triumfovať,

svätý otec mi zasvätí Rusko,

ktoré sa obráti

a svetu darujem obdobie mieru a pokoja.“

 

(Panna Mária viz.Lucia vo Fatime 13.7.1917)

 

Modlitba zasvätenia Ruska a celého sveta,

NepoškvrnenémuSrdcu Panny Márie

 

Matka všetkých ľudí a národov, ty poznáš všetky ich utrpenia a ich nadeje, ty materinsky preciťuješ všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré trápia svet. Prijmi naše volanie, ktorým sa v Duchu Svatom obraciame priamo na tvoje Srdce, a objím láskou Matky a Služobnice Pána všetkých, čo toto objatie najviac očakávajú, a spolu s nimi tých, ktorých zverenie sa aj ty zvlášť očakávaš. Prijmi pod svoju materinskú ochranu celu ľudskú rodinu, ktorú s láskou zverujeme tebe, Matka. Nech sa pre všetkých priblíži čas mieru, slobody, čas pravdy, spravodlivosti a nadeje.

 

 

„A tak, Matka ľudí a národov, ty, ktorá poznáš všetky ich bolesti a nadeje, ty, ktorá matersky cítiš všetky boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktoré sužujú súčasný svet, prijmi náš hlas, ktorým sa pohnutí Duchom Svätým obraciame priamo na tvoje Srdce: objím s láskou Matky a Služobnice Pána tento náš ľudsky svet, ktorý ti zverujeme a zasväcujeme, plní nepokoja nad pozemským a večným osudom ľudí a národov. Osobitne ti zverujeme a zasväcujeme tých ľudí a tie národy, ktoré toto zverenie

a toto zasvätenie zvlášť potrebujú.

 

,Pod tvoju ochranu sa utiekame, Svata Božia Rodička!` Neodmietni prosby nás, čo sme v skúškach!“

 

 „Hľa stojíme pred tebou, Matka Krista, pred tvojim Nepoškvrneným Srdcom, a túžime sa spolu s celou Cirkvou zjednotiť v zasvätení, ktoré z lásky k nám učinil tvoj Syn voči svoju Otcovi. ,Pre nich sa ja sám posväcujem`, povedal, ,aby boli aj oni posvätení v pravde` (Jn 17, 19). Chceme sa v tomto zasvätení sveta a ľudí zjednotiť s našim Vykupiteľom – v zasvätení, ktoré v jeho božskom Srdci ma moc dosiahnuť odpustenie a priniesť nápravu.

Sila tohto zasvätenia trvá po všetky veky a objíma všetkých ľudí a národy, prekonáva každé zlo, ktoré je duch temnôt schopný prebudiť v ľudskom srdci a v ľudských dejinách a ktoré v našich časoch skutočne prebudil.

Ach, ako hlboko cítime potrebu zasvätenia ľudstva a sveta: pre náš súčasný  svet, v jednote so samým Kristom! Na Kristovom vykupiteľskom diele ma mať svet účasť prostredníctvom Cirkvi.

 

Vyjadruje to aj tento Rok vykúpenia: mimoriadne jubileum Cirkvi.

Buď požehnaná v tomto Svatom roku nad všetky stvorenia ty, Služobnica Pánova, ktorá si na svete najplnším spôsobom poslúchla Božie volanie!

Buď pozdravená ty, ktorá si plne zjednotená na vykupiteľskom zasvätení tvojho Syna! Matka Cirkvi! Osvecuj Boží ľud na cestách viery, nadeje a lásky! Osvecuj zvláštnym spôsobom národy, ktorých zasvätenie a odovzdanie sa tebe očakávaš od nás. Pomôž nám žiť v pravde zasvätenia celej ľudskej rodiny a súčasného sveta Kristovi.

Zverujeme ti aj samotne zasvätenie sveta, vkladajúc ho do tvojho materinského Srdca.

Ó, Nepoškvrnene Srdce! Pomôž nám víťaziť nad hrozbami zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňuje v srdciach ľudí, vo svojich nesmiernych dôsledkoch hrozí súčasnému životu, azda sa, že uzatvára východisko do budúcnosti!

 

Od hladu a vojny, osloboď nás!

Od nukleárnej vojny, od nevypočitateľného sebazničenia, od každého druhu vojny, osloboď nás!

Od hriechov proti ľudskému životu od jeho počiatku, osloboď nás!

Od nenávisti a od ponižovania dôstojnosti Božích deti, osloboď nás!

Od každého druhu nespravodlivosti v spoločenskom, národnom a medzinárodnom

živote, osloboď nás!

Od ľahkosti, s ktorou prekračujeme Božie prikázania, osloboď nás!

Od snáh zatieniť v srdciach ľudí samotnú Božiu pravdu, osloboď nás!

Od straty svedomia, citlivého na dobro a zlo, osloboď nás!

Od hriechov proti Duchu Svätému, osloboď nás!

 

Prijmi, Matka Kristova, toto volanie plne utrpenia všetkých ľudí! Plne utrpenia celých spoločnosti! Pomôž nám v sile Ducha Svätého víťaziť nad každým hriechom: nad hriechom človeka, nad hriechom sveta, nad hriechom v každom jeho prejave.

Nech sa ešte raz v dejinách sveta prejaví nekonečna spasiteľná moc vykúpenia: moc milosrdnej Lásky. Nech ona zastaví zlo! Premení svedomia! Nech sa v tvojom Nepoškvrnenom Srdci zjaví pre všetkých svetlo Nadeje!

********

Sestra Lucia osobne potvrdila, že tento akt slávnostného a všeobecného zasvätenia zodpovedá

tomu, čo chcela Panna Maria (Sim, esta feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de

Marco de 1984“: „Áno, bolo uskutočnene tak, ako si ho priala Matka Božia 25. marca 1984“: list z 8. novembra 1989). Avšak nijaká ďalšia diskusia ani iné žiadosti nemajú opodstatnenie. https://www.maria.sk/stiahnut/fat.pdf

Otázky - odpovede

Dátum: 13.10.2022

Vložil: agelt

Titulok: Пройти таможенное оформление

Специалисты компании «ВЭД ЛАЙН» помогут вам сориентироваться в импортно-экспортном международном бизнесе, оптимизируя трудные вопросы, выдерживая соответствие условиям и сокращая расходы. Оказываемые услуги содержат точную классификацию по ТН ВЭД ввозные пошлины и налоги, правила Инкотермс 2020, сертификацию и другие разрешительные требования характерные к разрешению при завозе товаров на внутренний рынок. Приоритет содержит в себе: Подтверждение заказа, уточнения поставки, систематическое прослеживание локации на всем маршруте движения. Более оптимизированные тарифы. Низкая стоимость на складе заказчика.

Dátum: 11.11.2021

Vložil: buy cialis online

Titulok: cialis 20 mg cialiswithdapoxetine.com

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tadalafil & dapoxetine</a> cheap cialis

Dátum: 07.11.2021

Vložil: cialis online

Titulok: cialis alternative cialiswithdapoxetine.com

cialis pills <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tadalafil & dapoxetine</a>

Dátum: 04.11.2021

Vložil: buy cialis online

Titulok: cialis coupon cialiswithdapoxetine.com

&lt;a href=&quot;https://cialiswithdapoxetine.com/#&quot;&gt;cialis dosage&lt;/a&gt; cialis online

Dátum: 01.11.2021

Vložil: cheap cialis

Titulok: cialis generic cialiswithdapoxetine.com

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis price</a> buy cialis usa

Dátum: 31.10.2021

Vložil: Nicolasastot

Titulok: Nicolasastot


<a href=https://iprofit-internet.com/>контекстная реклама яндекс цена первых</a>

Dátum: 29.10.2021

Vložil: can ubuy cialis on streets

Titulok: cialis online cialiswithdapoxetine.com

generic cialis https://cialiswithdapoxetine.com/

Dátum: 28.07.2022

Vložil: ClezeripLover

Titulok: Re:cialis online cialiswithdapoxetine.com

Dátum: 25.10.2021

Vložil: can ubuy cialis on streets

Titulok: cialis without a doctor prescription cialiswithdapoxetine.com

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis without a doctor prescription</a> cheap cialis

Dátum: 24.10.2021

Vložil: Ernestjew

Titulok: голые женщины в ванной фото

Стоит Перчик? Уписывать [url=https://perchik.xyz/]бесплатное порево фильмы[/url] способ https://perchik.xyz/categories/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%81/ навстречу стояка: наше порно помогает если у тебя нет девушки с колоссальный жопой иначе силиконновыми сиськами, потому сиречь мы даем возможность походить секс видео с порномоделями - бесплатно.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok

KTO je BOH - Ježiš Kristus ?!

Dátum: 25.10.2011

Vložil: Admin

Titulok: KTO je BOH - náš STVORITEĽ - JEŽIŠ KRISTUS ?!

Boh Otec-Syn-Duch Svätý
1.Otec – je Otcom, pretože všetko stvoril ako otec plodí svoje potomstvo.
2.Syn – je Synom, pretože je obrazom Otca ako sa syn podobá na otca
3.Duch Svätý – je Duchom Svätým, lebo dáva život, ako matka, ktorá privádza život na svet.

Boh (Telo a Krv Kristova - Eucharistia)
Boh je živý a zjavuje sa na rôznych miestach sveta
Viac na : https://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/news/kto-je-boh-nas-stvoritel-jezis-kristus-/

Záznamy: 1 - 1 zo 1

Pridať nový príspevok

Prečo je CIRKEV nevyhnutná pre SPÁSU človeka ?

Dátum: 22.10.2011

Vložil: Admin

Titulok: Prečo je Cirkev nevyhnutná pre spásu človeka ?!

... ak človek naozaj túži po svojej spáse, musí túžiť aj po láske k Bohu a k ľuďom, ktorí sú prítomní najmä v Cirkvi (oslávenej, trpiacej a putujúcej) Preto je Cirkev nevyhnutná pre spásu človeka.

Viac na : https://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/news/preco-je-cirkev-nevyhnutna-pre-spasu-cloveka-/

Pridať nový príspevok

Prečo je KRST podmienkou pre SPÁSU v KRISTOVEJ CIRKVI ?

Dátum: 01.12.2022

Vložil: BrandonCHict

Titulok: NETENT: UN PROVEEDOR

hellou, World!
Павел Городнов, бывший банкир с Краснопресненской гор. Москвы.
Лет 20 назад забыл что такое вторая жизнь в перевоплощении души.
Этим он отвечает, за свои поступки.
Angel God.

Dátum: 01.12.2022

Vložil: RichardWeize

Titulok: Binance Game Development

hellou, World!
Павел Городнов, бывший банкир с Краснопресненской гор. Москвы.
Лет 20 назад забыл что такое вторая жизнь в перевоплощении души.
Этим он отвечает, за свои поступки.
Angel God.

Dátum: 01.12.2022

Vložil: Tracyundek

Titulok: vietcargo


Dátum: 30.11.2022

Vložil: DavidEtent

Titulok: Un Software de Kiosco

hellou, World!
Павел Городнов, бывший банкир с Краснопресненской гор. Москвы.
Лет 20 назад забыл что такое вторая жизнь в перевоплощении души.
Этим он отвечает, за свои поступки.
Angel God.

Dátum: 30.11.2022

Vložil: Jerrybleme

Titulok: Global Gaming Awards: Las-Vegas, the Gaming API

hellou, World!
Павел Городнов, бывший банкир с Краснопресненской гор. Москвы.
Лет 20 назад забыл что такое вторая жизнь в перевоплощении души.
Этим он отвечает, за свои поступки.
Angel God.

Dátum: 22.11.2022

Vložil: Jeremyfox

Titulok: psychopharmaka

Здравствуйте,
Участковый с гор. Севастополя, Северной стороны.
На дооолго, долго закрыл своего отца и мать.
Вот такие Вот сотрудники МВД в Крыму и Севастополе.

Dátum: 22.11.2022

Vložil: LandonImign

Titulok: leki psychotropowe

Здравствуйте,
Участковый с гор. Севастополя, Северной стороны.
На дооолго, долго закрыл своего отца и мать.
Вот такие Вот сотрудники МВД в Крыму и Севастополе.

Dátum: 19.11.2022

Vložil: GeorgeBip

Titulok: Test, just a test

Hello. And Bye.

Dátum: 18.11.2022

Vložil: BadSantagye

Titulok: thanks for approve

hello there. What can i do for you hehes thanks

i registered 2 weeks ago but i cant find where can i search any words.

thanks for help :)

Dátum: 16.10.2022

Vložil: boston construction Summa

Titulok: boston construction companies

Boston construction companies
Design Build Mongrel Contracting
Boston Construction thrives on the more complex projects in the service of our work build portfolio. HOW TO PREVAIL UPON WOODEN CASEMENT WINDOW FRAMES

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok

1. Spravodajstvo Magnificat

 https://www.magnificat.sk/

2. Vatikánsky Rozhlas

 https://www.oecumene.radiovaticana.org/slo/index.asp

3. TK KBS

 https://www.tkkbs.sk/

4. Správy z Medjugorie

 https://www.ourlady.eu/sk/

5. Správy z Dechtice

 https://www.avemaria.sk/dechtice/

6. Fórum života

 https://www.forumzivota.sk/

7. VATICAN

 https://www.vatican.va/phome_en.htm

LITURGIA Slova a Obety

1.Kam na sv.omšu ?!

 https://www.kamnaomsu.sk/pgs/index.php?pg=page

2. Liturgia Hodín (Breviár)

https://breviar.sk/cgi-bin/l.cgi?qt=pdnes.

3. Sväté Písmo (Biblia)

https://www.ssv.sk/BIBLIA/page.php?id=1.

4. Liturgické čítanie (na deň)

 https://lc.kbs.sk/?den=20120121

5. Liturgický kalendár

  https://lc.kbs.sk/?mesiac=now

6. Cirkevný kalendár

 https://www.veriaci.com/kalendar.php

7. (Ne)prikázané SVIATKY

 https://skalapeter.blogujeme.com/prikazane-a-neprikazane-sviatky/

 

Zjavenia Svätých (vízie-posolstvá-proroctvá)

1. Medjugorie

 https://www.medjugorje.ws/sk/messages/

2. Dechtice (pri Trnave)

 https://www.avemaria.sk/dechtice/

3. MKH - Don Stefano Gobbi

https://www.mkh.cz/kniha.php

Cirkevné dokumenty

1. Dokumenty pápežov

https://www.kbs.sk/?cid=1116856270

2. Dokumenty Koncilov

3. Dokumenty Vatikánskych Kongregácií

4. Dokumenty Konferencií biskupov

 5. Katechizmus

6. Kódex Kanonického Práva

7. Rímsky Misál 

 

 

 

 

Cirkevné-kresťanské spoločenstvá

1.  MKH - Mariánske kňazské hnutie (klerici a laici)

https://www.maria.sk/

2. KChO - Charizmatická Obnova v Duchu Svätom

 https://www.svmichael.sk/

3. HSŽ  - Hnutie Svetlo Život

 https://www.svetlozivot.ichtys.sk/

4. Komunita Ján Krstiteľ

 https://www.koinonia.sk/sk/

5. SDB - Saleziáni Dona Bosca

https://www.kalvarka.sk/oratko/index.php

6. ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

https://www.erko.sk/o-erku/nasi-patroni/

7. Košice

 https://anjelstrazny-mestokosice.meu.zoznam.sk/

Božie posolstvá-proroctvá

ct.Mária z Agredy

Mystické-Tajomné mesto Božie

https://tajomne-mesto-bozie.meu.zoznam.sk/

Falošný duch proti "viere a mravom"

1. Falošné zjavenia a duchovia - vízie a vizionári - proroctvá a proroci - poslovia a posolstvá

https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/falosni-proroci/

 

2. Filmy a videá proti viere a mravom

3. Mylné Web.stránky

4. Médiá - TV - rozhlas